Vår addresse:
Delta RCS AS
P.O.Box 1065
NO-3204 Sandefjord
Norway

Besøks addresse:
Søndre Kullerød 4A
NO-3241 Sandefjord
Norway

Tlf +47 33448390

E-post: sales@delta-rcs.no

TCV

TCV – Tracking Communication & Ventilation.

Det eneste komplette system for sikkerhet og miljø i gruver og tunneler.
Med fokus på:

 • HMS og kvalitetssikring
 • Fleksible løsninger
 • Energibesparelse
 • Driftssikkerhet
 • Enkel og hurtig montering

Din løsning for:

 • Adgangskontroll og sporing av personer og biler
 • Ventilasjonskontroll som senker energiforbruket
 • Digital talekommunikasjon, UHF og IP-telefoni
 • WLAN for datakommunikasjon med bore- og sprøyterigger etc. under jord

System fordeler:
AccessDelta_byggfakta_185x130V2-01

 • Sann tids sporing av personer, biler og utstyr
 • Tag med batteri levetid på 10 år
 • Aktive og passive tagger, for tunnel og porter
 • Deteksjon og logging av passeringer uten tag
 • Rescue App, mobil enhet som registrerer alle passeringer inn og ut av tunnel, on-line

Ventilasjon

 • VOD, Behovsstyrt ventilasjon
 • Reduserer strømkostnadene med 30-50%
 • Ventilasjon i henhold til CO og NOx gassmålinger
 • Logger gassverdier og energiforbruk for senere analyse og dokumentasjon
 • Mobile betjeningsenheter, gir økt effektivitet og lavere kostnader

Kommunikasjon:

 • WLAN, høyhastighet trådløs datakommunikasjoni hele tunnelen
 • Global data kommunikasjon med mobile og stasjonære installasjoner
 • Integrert varslingssystem for sprengning, brann og høy vannstand
 • Digital UHF og IP-telefoni
 • Digital UHF voice communication

Last ned brosjyre her.

Nyhet!! Se også informasjon ang TCV Rescue App og Delta_Site Information Display!!

Samarbeidspartnere:

Referanse prosjekter:

 • E16, Lærdalstunnelen, veitunnel 24,5km lang. 1995 til 1998. NCC
 • FP2, E6 og Dovrebanen. Veitunnel; 5,6km. Jernbanetunnel; 6,8km. 2012 til 2016. Veidekke – Hochtief.
 • UFP Farriseide-Porsgrunn, Jernbanetunnel; 14,5km. 2012 til 2018. NCC, Veidekke, Skanska og Implenia.
 • Rv13 Ryfast, dobbel veitunnel, 14,3km lang undersjøisk. 2012 til 2019. Marti IAV TUCON og AF Anlegg
 • Samt 14 andre installasjoner i drift.

Kunder: